ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
EKONOMINIS TARPVALSTYBINĖS E. PREKYBOS TECHNOLOGIJŲ ŠOKO POVEIKIS
Weihua Su, Yuying Wang, Chonghui Zhang, Shouzhen Zeng

SANTRAUKA.  Remiantis tarpvalstybinės e. prekybos charakteristika, šiame straipsnyje nustatytas atviras, dinaminis stochastinis bendrosios pusiausvyros modelis. Jis apima su prekyba nesusijusias įmones, tarpvalstybines e. prekybos įmones, taip pat netarpvalstybines e. prekybos įmones. Straipsnyje pristatomas tarpvalstybinės e. prekybos eksporto tarpininkavimo modelis. Kiekybiškai analizuojamas tarpvalstybinės e. prekybos technologijų šoko perdavimo kelias ir įtaka makroekonomikos kintamiesiems. Pasitelkus skirtingus kriterijus, buvo palyginta bei išanalizuota tarpvalstybinės e. prekybos technologijų šoką lemiančių veiksnių įtaka vidaus rinkoje parduodamoms prekėms. Rezultatai atskleidė tai, kad tarpvalstybinės e. prekybos technologijų šokas gali stipriai pagerinti Kinijos produkciją, o jo slopinamasis poveikis užsienio produkcijai bei vidaus ir užsienio vartojimui nėra akivaizdus. Tarpvalstybinės e. prekybos technologijų šokas šio modelio įmonėms turi didžiausią įtaką tarpvalstybinės e. prekybos prekių produkcijai ir vartojimui, mažesnę įtaką netarpvalstybinės e. prekybos prekių produkcijai ir vartojimui bei mažiausią įtaką su prekyba nesusijusių prekių produkcijai ir vartojimui. Be to, pagal skirtingus kriterijus, tarpvalstybinės e. prekybos technologijų šokas sukuria priešingą efektą vietinių, su prekyba susijusių ir nesusijusių prekių, produkcijai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: tarpvalstybinė e. prekyba, technologijų šokas, ekonominis poveikis, atviras DSBP modelis, Kinija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict