ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
AR ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA DARO ĮTAKĄ REALIAJAM PELNO MOKESČIO TARIFUI? EMPIRINIAI ĮRODYMAI IŠ BUVUSIOS KOMUNISTINĖS RYTŲ EUROPOS RINKŲ
Mihaela Onofrei, Georgeta Vintilă, Ştefan Cristian Gherghina, Radu Alin Păunescu, Florin Oprea

SANTRAUKA.  Straipsnyje nagrinėjami kompanijų grupės (aštuonios ES narės Bulgarija, Vengrija, Lietuva, Latvija, Lenkija, Rumunija ir Slovėnija, įstojusios į ES 2004-2007 m.) realiojo mokesčio tarifo veiksniai vertybinių popierių biržose. Duomenų rinkimo laikotarpis - 2000-2016 metai. Atsižvelgus į įmonės charakteristiką, buvo pritaikyti kintamieji, pagrįsti finansinėmis ataskaitomis (pvz., pelningumo, turto sudėties, įsiskolinimo, likvidumo, įmonės lygio valdymo pagal įstatymo nustatytas normas bei įmonės dydį). Skaičiuojant keletą ekonometrinių modelių, taikant apibendrintų mažiausiųjų kvadratų metodą, empiriniai rezultatai įprastai patvirtina teigiamą ryšį tarp pelningumo (pagal nuosavo kapitalo grąžą ir turto grąžą), turto sudėties (pagal nuosavybės koeficientą, kapitalo intensyvumą, inventoriaus intensyvumą), likvidumo (einamojo likvidumo) ir įstatymo nustatyto tarifo. Įsiskolinimų įgaliojimai (ilgalaikės skolos ir turto santykio bei skolos ir nuosavo kapitalo santykio forma) atskleidė mišrų ryšį su įmonių pelno apmokestinimu, tačiau įsiskolinusios įmonės ilgą laiką parodė aukštesnius realiuosius mokesčių tarifus. Ištyrus buvusias komunistinės Rytų Europos rinkas, gautas empirinis rezultatas patvirtino politinių kainų teoriją, tai vertintina kaip politinė implikacija.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: realusis pelno mokesčio tarifas, įmonės charakteristika, buvusios komunistinės šalys, apibendrinti mažiausieji kvadratai, daugiamatė duomenų regresija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict