ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
VIDINĖS PREKYBOS TARPTAUTINIUOSE GAMYBOS TINKLUOSE HDD PRAMONĖJE MATAVIMAS. RYTŲ AZIJOS ATVEJIS
Sebastian Bobowski

SANTRAUKA.  Vidaus pramonė tapo būdingu šiuolaikinių tarptautinių gamybos tinklų Rytų Azijoje bruožu ypatingą dėmesį skiriant dvišalių srautų vertikaliajam modeliui. Straipsnyje tam priskiriama standžiųjų diskų (HDD) pramonė kaip viena iš labiausiai į tinklus orientuotos Rytų Azijos ekonomikos dalių, pasižyminti gamybos procesų skaidymu, vertikalia išsklaidytų vietovių specializacija ir aglomeracijos poveikiais. Tyrimo tikslas yra išanalizuoti tarptautinius gamybinius tinklus HDD pramonėje Rytų Azijoje, parengti 2001-2016 metų laikotarpio prekybos statistikos apžvalgą bei apskaičiuoti vidaus prekybos ir vertikalius vidaus prekybos indeksus. Taip siekta ištirti šiuo metu tiriamų regioninių gamybos tinklų modelį. Straipsnyje apžvelgtos teorinės prekybos vidinės prekybos ir gamybos tinklų sistemos, aptartas istorinis HDD pramonės atsiradimo kontekstas Rytų Azijoje, nurodyti būsimi iššūkiai, susiję su kietųjų diskų (SSD) atsiradimu. Visi empiriniai tyrimai vykdyti iš Tailando - pasaulinio HDD pramonės centro - perspektyvos. Prašomą statistiką pateikė JT COMTRADE duomenų bazė.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: vidinė prekyba, tarptautinės gamybos tinklai, HDD pramonė, Rytų Azija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict