ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
VERSLO RESTRUKTŪRIZAVIMAS VADOVAUJANTIS TĘSTINUMO PRINCIPU. TYRIMO ĮŽVALGOS PASIRINKTOSE ĮMONĖSE
Angelika Kaczmarczyk

SANTRAUKA.  Apskaita yra pagrindinė informacijos ir ryšių sistema. Galutinis apskaitos rezultatas yra finansinės ataskaitos, parengtos atitinkamų finansinių metų pabaigoje. Tęstinumo principas yra pagrindinis finansinės ataskaitos principas. Straipsnio tikslas yra atsakyti į klausimą, ar pertvarkymo procesai sudaro prielaidą nepajėgumo vykdyti tęstinumą pareiškimui. Vykdant pertvarkymo procesus, teismas panaikina skolininko administravimą ir todėl negali paskelbti, kad tęs operacijas be esminio jų taikymo srities keitimo. Jos įtaka įmonės padėčiai yra ribota. Todėl tęstinumo principas nėra vykdytinas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: bankrotas, likvidacija, tęstinumo principas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict