ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
TINKLO VERSLO MODELIŲ STRATEGINĖS KRYPTYS
Szymon Mazurek

SANTRAUKA.  Progresyvi globalizacija ir sparčiai besivystančios informacinės ir telekomunikacijų technologijos skatina verslumo plėtojimą ir verslo veiklas, pagrįstas tinklo struktūromis. Šiame straipsnyje pristatomi tinklų naudojimo metodai verslo modeliuose (visuotinės pastangų santalkos (angl. crowdsourcing), visuomeninio finansavimo (angl. crowdfunding), tinklo operatoriai ir kt.) atsižvelgus į strateginių krypčių sąvokas. Pagrindinė šio straipsnio dalis skirta dvimatei tinklo verslo modelių klasifikacijai, kurią sudaro septynios strateginės tinklų kryptys: aktyvi / pasyvi pastangų santalka, aktyvus / pasyvus paskirstymas, aktyvus / pasyvus dalyvavimas ir aktyvi formacija. Aktyvios strategijos reiškia išteklių įgijimą ar paskirstymą per tinklus arba tinklų, kuriuos valdo bendrovės, valdymą. Pasyvus būdas reiškia strategiją, pagal kurią tinklas laikomas įmonės aplinkos dalimi, kuri gali būti nežymiai keičiama ir turėtų būti pritaikoma organizacijos. Šis sisteminimas apima visą spektrą veiklų, kurių įmonės gali imtis remiantis tinklo struktūromis. Šiame straipsnyje siūlomoje klasifikacijoje susiduriama su kitomis, universaliomis strateginių krypčių kvalifikacijomis, dažnai minimomis literatūroje (Venkatramano, Miles ir Snow, ir kitų autorių). Tai liudija, kokie yra skirtingų sistemų ryšiai, ir / ar kokiu mastu tinklo kryptys reikalauja unikalaus požiūrio. Tyrimas leidžia daryti išvadą, kad anksčiau naudotos strateginių krypčių klasifikacijos sutampa su siūloma tinklo naudojimo sistema tik nedideliu mastu.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: tinklai, strateginė kryptis, tinkle analizė, visuotinių pastangų santalka.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict