ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
MIŠRIŲ SKOLŲ SUKELTOS PERMAINOS VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ KOKYBEI: LENKIJOS ATVEJIS
Wojciech Hasik

SANTRAUKA.  Straipsnyje pristatomi Lenkijos viešųjų įmonių finansinių ataskaitų praktikos pokyčių, įvykusių nuo 2006 iki 2017 metų, tyrimo rezultatai. Atsižvelgiama į finansinių rizikų informacijos kokybę, kuri turėtų būti pakankamas įrodymas visiems suinteresuotiesiems (ne tik akcininkams), vertinami būsimi pinigų srautai, kurie yra itin svarbūs taikant tęstinumo prielaidą.
Tyrimo problemą paskatino suformuluoti akivaizdus mišrių skolų pokytis didžiausiose Lenkijos įmonėse ir šalies ekonomikoje per paskutinį dešimtmetį. Tai lėmė obligacijų skolų padidėjimą tarp visų skolų priemonių. Straipsnyje pateikiami kokybinio tyrimo rezultatai apie Lenkijos viešosiose įmonėse taikomas praktikas rengiant jų ataskaitas pagal TFAS. Tyrimo metu susitelkta į savanoriškų finansinių instrumentų atskleidimo analizę ir ištirti šių atskleidimų pokyčiai per pastarąjį dešimtmetį, t. y., praktiškai nuo TFAS realizavimo Lenkijos ataskaitų rengimo praktikoje. Augantis finansavimo obligacijomis mastas yra nauja pereinamojo laikotarpio ekonomikos situacija, kai didžioji dalis finansavimo įprastai gaunama iš bankų. Daugumoje atvejų bankai naudojasi savo privilegijuota padėtimi, kad neutralizuotų informacijos asimetriją, ir gali padaryti didelę įtaką įmonių veiklos ir strateginiams sprendimams, o tai ekonomikoje bankų sistemai suteikia reguliavimo vaidmenį. Pastebėta tendencija banko skolas iškeisti į dažniausiai viešai prekiaujamas obligacijas panaikina reguliuojamąjį skolų teikėjų vaidmenį. Tad kyla klausimas: ar skolintojai pateikia pakankamai informacijos ne tik siekdami suprasti ir prognozuoti būsimos bendrovės pinigų srautus (tai yra neatskiriama teoriškai išreikšto finansinės ataskaitos tikslo dalis), ar finansiniai atskleidimai leidžia suprasti pinigų srautų pakankamumą atlikti ateinančius finansavimo mokėjimus, ar tai - pagrindinis finansinio likvidumo ir atitinkamos įmonės, ar visos valdos tęstinumo veiksnys?

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: informacijos asimetrija, finansinės informacijos kokybė, privalomas atskleidimas, savanoriškas atskleidimas, finansinių ataskaitų praktika, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict