ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
MAKROEKONOMINIŲ KINTAMŲJŲ POVEIKIO NEVEIKSNIOMS PASKOLOMS VAKARŲ BALKANŲ ŠALYSE ANALIZĖ
Ana Lalevic Filipovic, Aida Brkan Vejzovic, Milijana Novovic Buric, Sasa Vujosevic

SANTRAUKA.  Šiame straipsnyje, pasitelkus vektorinės autoregresijos (VAR) metodą, tiriamas makroekonominių kintamųjų poveikis neveiksnioms paskoloms (NP) Vakarų Balkanuose. Modelis padėjo atskleisti, kad makroekonominiai kintamieji turi statistiškai žymų poveikį banko paskolų kokybei. Paaiškėjo veiksniai ir tendencijos, kurių reikia laikytis norint sumažinti viso paskolų portfelio blogųjų paskolų dalį Vakarų Balkanų šalyse. Nuo 2005 iki 2015 metų modelio rezultatai parodė neigiamą ryšį tarp BVP ir NP visose šalyse, o nedarbas teigiamai ir statistiškai žymiai veikia NP. Buvo nustatyta, kad infliacijos lygis statistiškai nebuvo svarbus daugumoje tiriamų šalių. Šalyse, kuriose infliacija buvo statistiškai reikšminga, rezultatai nurodė nevienareikšmius infliacijos ir NP santykius. Paaiškėjo ir tai, kad daugumoje šalių egzistuoja nevienareikšmiai santykiai tarp ankstesnio laikotarpio palūkanų normų ir dabartinio laikotarpio NP, kaip ir tarp realaus darbo užmokesčio bei NP.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: makroekonomikos rodikliai, NP, VAR modelis, bankininkystės sektorius, Vakarų Balkanai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict