ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
MAKROEKONOMINIŲ VEIKSNIŲ POVEIKIS ĮMONIŲ BANKROTO MASTUI IR DINAMIKAI LENKIJOS EKONOMIKOJE 2000-2015 METAIS
Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski

SANTRAUKA.  Straipsnio tikslas - ištirti makroekonominius veiksnius, lemiančius įmonių bankroto Lenkijoje 2000-2015 metais mastą ir dinamiką. Bankroto reiškinys yra artimai susijęs su makroekonominėmis sąlygomis, kuriose iškyla ir funkcionuoja ekonominiai subjektai. Toliau nurodyti makroekonominiai parametrai gali būti naudojami kaip bankrotą lemiantys veiksniai: įmonių, registruotų REGON sistemoje, skaičius, BVP augimo tempas, nedarbingumo lygis, infliacijos lygis ir t. t. Nurodytais metais deklaruotų įmonių bankroto atvejų Lenkijoje skaičius tyrimui buvo pasitelktas kaip atsako kintamasis. Tyrimui buvo pasitelkti tokie metodai: literatūros ir teisės aktų, susijusių su bankrutavimo funkcionavimu Lenkijoje, analizė, taip pat makroekonominių veiksnių, lemiančių įmonių bankrotą Lenkijoje, ekonometrinė analizė.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: makroekonominiai veiksniai, bankrotas, įmonių bankrotas Lenkijos ekonomijoje, ekonometrinis bankroto modelis, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict