ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
LOGISTINĖ VEIKLA IR BENDROSIOS LOGISTIKOS IŠLAIDOS, JŲ SĄVEIKOS IR PASEKMĖS
Samer Khouri, Andrea Rosova, Martin Straka, Marcel Behun

SANTRAUKA.  Logistinės veiklos matavimas ir vertinimas yra laikomi kompanijos operacijomis ir veiklomis, kurios turi būti teikiamos ypač objektyviai, laiku ir tiksliai. Tiksli informacija apie skirtingus logistinius procesus būtina tam, kad šie procesai galėtų būti kontroliuojami, kad būtų įgyvendinti tikslai ir logistiniai reikalavimai. Logistinio proceso veikla tiesiogiai daro įtaką visai logistinės kompanijos veiklai ir įmonės logistikos sistemos matavimas bei vertinimas turėtų pamažu tapti vadovavimo dalimi, o logistinė veikla turėtų būti nuolat vertinama.
Bendrovės vadovas kartu su logistikos departamentu ar kontrolės departamentu turėtų parengti savo sprendimus, pagrįstus savalaikiu, tiksliu tikslu bei išsamia informacija. Tai priklauso nuo šių kokybiškų, laikomų teisingais, vadovavimo sprendimų ir bendrovės ateities. Dėl šių teisingų sprendimų galima įvertinti įmonės logistikos sistemos praeities, dabarties ir numatomą veiklą. Bendrovės ateitis taip pat yra susijusi ir su šiuolaikine, sparčiai besikeičiančia, verslo aplinka.
Labai sudėtinga išlaikyti įmonės ilgalaikį konkurencinį pranašumą, kuris užtikrintų didesnį efektyvumą. Dėl tvarumo nededama pakankamai pastangų nuolat tobulėti. Taigi būtinas nuolatinis valdymas bei vertinimas. Platinimo logistika yra neatskiriama įmonės logistikos dalis. Platinimo plėtrai būdinga daug tarpusavyje susijusių funkcijų, kurioms būtina informacinė įranga ir taikytina daug sintetinių bei analitinių metodų, kurie pasitelkiami kurti, kontroliuoti ir standartizuoti platinimo įrankius.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: vertinimas, funkcionavimas, logistikos išlaidos, platinimo logistika, įmonė.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict