ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
INFORMACIJA APIE INOVATYVIAS VEIKLAS INTEGRUOTOS ATASKAITOS ASPEKTU
Katarzyna Piotrowska

SANTRAUKA.  Straipsnio tikslas yra ištirti ir apibrėžti integruotos ataskaitos vaidmenį kaip finansinės ir nefinansinės informacijos šaltinį, leidžiantį įvertinti verslo subjektų inovacinės veiklos poveikį. Siekiant patikrinti tyrimo tikslą, reikės nurodyti finansinės ir nefinansinės informacijos tipą, apimtis ir pateikimą, taip pat gebėti interpretuoti, analizuoti ir vertinti apskaitos teorijos ir praktikos aspektu. Straipsnyje pateikiama kritinė literatūros analizė, teisės normos ir verslo praktikos stebėjimas (informacijos apie inovacinius procesus tipo, apimties ir pateikimo įvertinimas, pateikiant KGHM Polska Miedź SA integruotų ataskaitų pavyzdį 2013-2016 m. laikotarpiu). Kaip matyti iš tyrimo, integruota ataskaita nepilnai pakeitė kitas ataskaitas. Norint įvertinti įmonės novatorišką veiklą, reikia naudotis visais galimais informacijos (finansinės ir nefinansinės) šaltiniais. Todėl reikia tęsti pradėtus tyrimus, skirtus įvertinti informacijos apie novatorišką veiklą kokybę, tipą, aktualumą bei jos pateikimo būdus.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: novatoriškos veiklos, nefinansinė informacija, novatoriškas modelis, integruotos ataskaitos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict