ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
GALIMYBĖS KONTROLIUOTI PRINCIPO POVEIKIS VADOVAVIMO VEIKLAI ŽEMESNIUOSE HIERARCHINIUOSE LYGIUOSE. EMPIRINIAI ĮRODYMAI IŠ LENKIJOS
Bartlomiej Nita

SANTRAUKA.  Tyrimo rezultatai atskleidė, kad galimybės kontroliuoti principo pritaikymo poveikis vadovavimo veiklai negali būti suvokiamas kaip tiesioginis, bet labiau netiesioginis. Vaidmens dviprasmiškumas tarpininkauja santykiuose tarp principo naudojimo ir vadovavimo veiklos. Jei vadovai mano, kad galimybės kontroliuoti principas praktikoje nėra taikomas, tada jiems skirti lūkesčiai ir tikslai nėra aiškūs, o padidėjęs dviprasmybės lygis stabdo jų vadovavimo veiklą. Atsižvelgus į straipsnyje apibūdintus tyrimo rezultatus, galima daryti tam tikras išvadas. Pirma, žemesniuose organizacinės hierarchijos lygmenyse turėtų būti taikomos kontroliuojamos priemonės, nes jaunesni vadovai, priešingai nei aukščiausio lygio vadovai, negali prisiimti atsakomybės už nekontroliuojamus veiksnius, kurie daro įtaką įmonių veiklos rezultatams strateginiame lygyje. Jaunesni vadovai dalyvauja kasdienėje veikloje ir neturi pakankamos patirties didelės rizikos situacijose, su kuriomis dirba vyresni vadovai. Vadinasi, galimybės kontroliuoti principo pritaikymas yra labai svarbus mažesnėse įmonėse siekiant skatinti vadovus dirbti pagal įmonės išsikeltus tikslus. Tyrimų rezultatai padeda geriau suprasti, kaip išvengti disfunkcinio vadovavimo, atsirandančio dėl galimybės kontroliuoti principo netaikymo.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: galimybės kontroliuoti principas, vadovavimo veikla, vaidmens dviprasmybė, vaidmens konfliktas, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict