ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
FIZINIS AKTYVUMAS - GERAS BŪDAS PAGERINTI DEPRESIJA SERGANČIŲJŲ DARBO PRODUKTYVUMĄ
Aistė Leleikienė, Diana Reklaitienė, Jūratė Požėrienė

SANTRAUKA.  Psichikos sveikatos problemos užima labai svarbią vietą tarp faktorių, kurie gali neigiamai paveikti darbinę veiklą. Depresinio sutrikimo simptomai pažeidžia keturias žmogaus funkcionavimo sritis: emocinę, elgesio /motyvacinę, fizinę /somatinę ir pažintinių funkcijų (kognityvinę). Fizinis aktyvumas gali būti vienas iš daugelio skirtingų gydymo metodų, kuriais siekiama pagerinti, išlaikyti ir plėtoti kognityvines funkcijas. Tyrimo tikslas - įvertinti grupinio aerobinio fizinio aktyvumo, jėgos fizinio aktyvumo treniruočių ir aktyvių video žaidimų įtaką depresija sergančių pacientų kognityvinėms funkcijoms. Tyrime dalyvavo sergantys depresija tiriamieji, kurie buvo suskirstyti į eksperimentinę (n=39) ir kontrolinę (n=13) grupes. Buvo atlikta 12 fizinio aktyvumo užsiėmimų tiriamojoje grupėje (grupinio aerobinio fizinio aktyvumo, jėgos fizinio aktyvumo treniruočių ir aktyvių video žaidimų). Po fizinio aktyvumo užsiėmimų tiriamojoje grupėje nuotaika statistiškai reikšmingai pagerėjo (p<0,05). Geriausi rezultatai buvo nustatyti grupinio aerobinio fizinio aktyvumo grupėje - kognityvinių funkcijų testų atlikimo reakcijos laikas statistiškai reikšmingai pagreitėjo (p<0.05), jis taip pat statistiškai reikšmingai skyrėsi palyginus su kontroline grupe (p<0,05), tačiau teisingų atsakymų procentinis skaičius statistiškai reikšmingai nesiskyrė (p>0,05). Jėgos fizinio aktyvumo treniruotės statistiškai reikšmingai pagerino tik paprastosios reakcijos testo ir matematikos atlikimo testo reakcijos laiką (p<0,05). Kognityvinių funkcijų pakitimų nebuvo nustatyta atlikus aktyvius video žaidimus. Apibendrinant galima teigti, kad fizinio aktyvumo treniruotės pagerino depresija sergančiųjų kognityvines funkcijas. Tai įrodo aiškią fizinio aktyvumo naudą darbo produktyvumui. Aerobinės grupinės fizinio aktyvumo treniruotės turėjo didesnę įtaką kognityvinių funkcijų pagerinimui palyginus su aktyviais video žaidimas ir jėgos fizinio aktyvumo treniruotėmis.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: depresija, fizinis aktyvumas, darbo produktyvumas, kognityvinės funkcijos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict