ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
FINANSINĖS ATASKAITOS ANALIZĖS RUOŠIANT DIVIDENDŲ MOKĖJIMUS LENKIJOS BANKUOSE
Piot Oleksyk

SANTRAUKA.  Straipsnyje siekiama pabrėžti bankų įstaigų atskleistos informacijos panaudojimą jų metinėse finansinėse ataskaitose, siekiant remti sprendimus dėl dividendų išmokėjimo bankų sektoriaus sąrašuose esančiose įmonėse. Pirmoje straipsnio dalyje pateikiama informacinė paramos problema apie bankinės rizikos mažinimą, analizę pateisinančios aplinkybės, kaip sprendimų poveikio nustatymo pagrindas dėl dividendų dėl banko finansinės ateities būklės. Literatūros studijų rezultatai atskleidė išsamų bankų finansinių ir turto pozicijų vaizdą. Dėl informacijos pertekliaus vadovams, atsakingiems už rekomendacijų rengimą dėl išmokų už dividendus, tenka naudoti informacijos atrankos metodiką. Antroje dalyje pateikiami apklausos tyrimo, atlikto remiantis apskaitos specialistų, dirbančių su Lenkijos bankais, pavyzdžiai. Bankų sektoriaus vadovai supranta būtinybę naudoti numatomą informaciją ir išorinius informacijos šaltinius siekiant paremti sprendimus dėl dividendų išmokėjimo. Rezultatai suponuoja aiškų vaizdą apie svarbiausius informacijos, priemonių, išorinių sąlygų ir sprendimų priėmimo kontekstų elementus, kurie yra sprendimų dėl išmokų už dividendus ir jų vertės apskaičiavimo pagrindas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: finansinė analizė, dividendai, finansinė ataskaita, sprendimų parama, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict