ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
VALSTYBINIS POVEIKIS IR TECHNOLOGINĖS INOVACIJOS INSTITUCINIU PEREINAMUOJU LAIKOTARPIU: EMPIRINIAI ĮRODYMAI REMIANTIS AUGANČIA LISTINGUOJAMŲ KINIJOS ĮMONIŲ RINKA
Chunmei Zhou

SANTRAUKA.  Inovacijos yra svarbi ekonomikos vystymosi varomoji jėga. Pastaraisiais metais pradėta sparčiai domėtis technologinių naujovių ir veiksnių, darančių įtaką, pripažinimu. Šio tyrimo tikslas - išskirti pagrindinius įtaką darančių verslo įmonių technologinių naujovių veiksnius ir įvardyti skirtingų dydžių įmonių struktūrinius skirtumus, atsižvelgiant į įtakos mechanizmą instituciniu pereinamuoju laikotarpiu. Šiame 2010-2016 metų tyrime pasitelkti 120 listinguojamų Kinijos bendrovių pavyzdiniai duomenys iš augančių įmonių rinkos (GEM). Atliekant tyrimą, pritaikius panelių regresiją, analizuota Kinijos vietos valdžios institucijų būklė, bruožai, jų įtaka verslo įmonių technologinėms naujovėms. Rezultatai parodė, kad labdaros organizacijų paaukojamos lėšos žymiai ir neigiamai koreliuoja su fiskalinėmis subsidijomis. O fiskalinės subsidijos ir įmonių organizacinis trūkumas reikšmingai ir teigiamai susijęs su technologinėmis naujovėmis. Palyginus su didelės apimties įmonėmis, mažos įmonės yra labiau priklausomos nuo organizacinių technologinių naujovių trūkumo. Mažų įmonių buferio galia dėl reikšmingų aplinkos pokyčių silpnėja iki tam tikro masto, todėl svarbi priemonė, kurią Kinijos vyriausybė turėtų įgyvendinti ilguoju laikotarpiu, gali būti verslių įmonių fiskalinių subsidijų politika. Kalbant apie fiskalinių subsidijų objektų atranką, vietos valdžios institucijos turėtų teikti pirmenybę mažoms įmonėms, kad būtų skatinama darni plėtra.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: valstybės poveikis, verslininkystės įmonė, fiskalinės subsidijos, technologinės naujovės.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict