ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
TVARIOS REGIONINĖS PLĖTROS LINK: EKONOMIKA, VISUOMENĖ, APLINKA, TINKAMAS VALDYMAS REMIANTIS LENKIJOS REGIONŲ PAVYZDŽIU
Andrzej Raszkowski, Bartosz Bartniczak

SANTRAUKA.  Straipsnyje nagrinėjamos problemos, susijusios su tvarios plėtros regioniniu lygmeniu remiantis Lenkijos regionų pavyzdžiu 2005-2011 metais. Pirmiausia aptarti teoriniai tvarios plėtros aspektai. Po to apibūdinti analizės rodikliai, pasirinkti remiantis Lenkijos Centrinio statistikos departamento priimtais tvarios regioninės plėtros lygio vertinimo principais. Tyrimo būdas - dirbtinai sugeneruotų plėtros lygio duomenų analizė (angl. SMD), kurios pagrindu buvo sureitinguoti tam tikri Lenkijos regionai. Atliktas tyrimas parodė, kad šiuo periodu nė viename iš tirtų regionų tvarios plėtros standartų įgyvendinimo požiūriu situacija negali būti vertinama kaip palanki ar labai palanki. Tyrimas atskleidė, kad tam tikriems regionams gali tekti įdėti labai daug pastangų, kad būtų pasiekta darni plėtra. Tokia situacija susiklostė dėl ganėtinai žemo aptartų rodiklių įgyvendinimo lygio. Tačiau situacija kai kuriuose regionuose, atsižvelgus į tvarios plėtros koncepciją, pagerėjo. 2005 metais šešiuose regionuose padėtis buvo apibūdinama kaip labai nepalanki, o likusiuose - kaip nepalanki. Vėlesniais metais situacija visuose regionuose pagerėjo, nes nė viename iš jų padėtis nebuvo apibūdinta kaip labai nepalanki, be to, palaipsniui didėjo regionų, kuriuose situacija galėtų būti apibūdinta kaip vidutinė, skaičius. Aukščiausią poziciją pasirinktu laikotarpiu užėmė Mazovijos regionas, o antroje pozicijoje buvo Mažosios Lenkijos regionas. Pamažu šie regionai nuosekliai artėja prie standartinio lygio, tai patvirtina ir sistemingai didėjanti SMD vertė. 2006-2010 metais žemiausioje pozicijoje buvo Opolės regionas, o 2011 metais - Liublino regionas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: darni plėtra, ekonomika, visuomenė, aplinka, tiesinė tvarka, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict