ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
TURIZMO IR APGYVENDINIMO PRAMONĖS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ KOKYBĖ JUODKALNIJOJE
Misko Radjenovic

SANTRAUKA.  Straipsnio tikslas yra ištirti turizmo ekspertų suvokimą apie svarbiausių pasirinktų žmogiškųjų išteklių kokybės veiksnių įtakos mastą Juodkalnijos turizmo srityje. Siekiant tikslo, aprašyta šių faktorių įtakos kokybinė analizė: a) darbuotojų kvalifikacijos lygis ir jo struktūra, b) darbuotojų amžiaus struktūra, c) darbuotojų motyvacijos lygis, d) darbuotojų pasitenkinimo darbu lygis, e) darbuotojų mokymų galimybės. Iškelta pradinė hipotezė, kad Juodkalnijoje vyrauja pakankamai negatyvus nurodytų kintamųjų suvokimas. Buvo suformuluota papildoma hipotezė, kad Juodkalnijai būtina konstruktyvesnė žmogiškųjų išteklių vadyba apgyvendinimo pramonėje tam, kad būtų galima pagerinti paslaugų tiekimo kokybę ir pelningumą. Tirti penki Juodkalnijos miestai: Budva, Kotoras, Herceg Novas, Ulcinja and Podgorica. Apklausiant 240 respondentų (turizmo ekspertų), pasitelktas kartotinės regresijos linijinis modelis. Regresijos rezultatai pagrindė pradinę ir papildomas hipotezes.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: žmogiškųjų išteklių kokybė, turizmas, apgyvendinimo pramonė, paslaugų kokybė, Juodkalnija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict