ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
PASLAUGŲ HETEROGENIŠKUMO VAIDMUO PERSILIEJIMO POVEIKIO VIETINĖMS GAMYBOS ĮMONĖMS ATŽVILGIU
Sergio Mariotti, Marcella Nicolini, Lucia Piscitello

SANTRAUKA.  Straipsnyje analizuojama, kaip tarptautinės paslaugų sektoriui priklausančios užsienio įmonės (TĮ) veikia vietinių gamybos įmonių produktyvumą. Pasitelkus užsienio paslaugų TĮ Italijoje duomenis, buvo patikrintos trys hipotezės: 1) kuo įmonės paslaugos novatoriškesnės, tuo didesnį užsienio TĮ persiliejimo poveikį patiria vietiniai gamintojai; 2) vietinių gamintojų klientai patiria didesnį teigiamą užsienio paslaugų TĮ persiliejimo poveikį, kai šios įmonės skatina tiesioginius kontaktus ir sąveiką bei generuoja žinias ir kompetencijas, kurios gali būti pritaikomos; 3) vietiniai gamintojai, kurių įsisavinimo geba yra didesnė, patiria didesnę naudą užsienio paslaugų TĮ atžvilgiu, kai šių įmonių internacionalizacijos procesas yra pradinėje stadijoje. Tyrimo rezultatai patvirtino šias tris hipotezes ir įrodė, kad poveikis vietinių gamintojų ir vartotojų grandies įmonių produktyvumui priklauso nuo paslaugų heterogeniškumo. Tyrimo rezultatai patvirtino, kad netiesioginis poveikis randasi dėl kompensacinių jėgų, susijusių su vykstančiu persiliejimu, kurio poveikis klientams priklauso nuo nagrinėjamų paslaugų savybių. Tyrimo rezultatai yra itin reikšmingi toms šalims, kurios savo paslaugų sektorių atveria užsienio investuotojams.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: tarptautinės įmonės, paslaugos, žinių ir produktyvumo persiliejimas, vertikalus ryšys, įsisavinimo geba.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict