ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
MAŽŲ IR VIDUTINIŲ ĮMONIŲ NEMOKUMAS ATSIŽVELGUS Į CENTRINIO EUROPOS REGIONO PERSPEKTYVAS
Aleksandr Kljucnikov, Monika Sobekova-Majkova, Zuzana Vincurova, Miglė Sarvutytė-Gailiūnienė, Ilona Kiaušienė

SANTRAUKA.  Mažo likvidumo ir nemokumo problemos kelia nerimą maždaug trečdaliui Centrinės Europos įmonių. Įmonės nemokumas dažniausiai kyla dėl vidaus priežasčių, taip pat dėl strateginių ir (arba) operacinių verslo rizikų įtakos, arba verslo partnerių mokėjimo įsipareigojimų pažeidimo. Šio straipsnio tikslas - išanalizuoti konkrečių veiksnių, taip pat įmonės dydžio ir vietos, verslininko amžiaus ir lyties poveikį įmonės pajėgumui laiku susitvarkyti su gautinomis ir mokėtinomis sąskaitomis išvengiant galimo nemokumo. Dalinis straipsnio tikslas yra nustatyti, kokiu mastu klientų mokėjimo drausmės problemos daro įtaką įmonės nemokumo atsiradimui. Rezultatai pagrįsti 2016 metais atlikta apklausa 438 mažose ir vidutinėse Slovakijos įmonėse. Duomenys buvo analizuojami taikant aprašomąją statistiką, Pearsono sutikimo kriterijų ir regresinę analizę. Tyrimo rezultatai patvirtino, kad įmonės, firmos dydis ir savininko lytis turi įtakos galimybei laiku sumokėti sąskaitas. Regresinė analizė parodė statistiškai reikšmingą linijinį ryšį tarp mažų ir vidutinių įmonių mokumo problemų ir jų klientų mokėjimo drausmės. Galutinis modelis paaiškina iki 73,66 % mažų ir vidutinių įmonių mokėjimų problemų kintamumą Slovakijoje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: pirminis nemokumas, antrinis nemokumas, finansinių įsipareigojimų nevykdantys asmenys, mokėtinos sąskaitos, gautinos sąskaitos, mokėjimo tvarka, Slovakija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict