ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
LYČIŲ ĮVAIROVĖS POVEIKIS RUMUNIJOS BANKŲ SISTEMOS VEIKIMUI
Vasile Dinu, Mariana Bunea

SANTRAUKA.  Tyrimo tikslas - nustatyti galimą lyčių įvairovės poveikį Rumunijos bankų sistemos veiklai. Buvo atliktas tyrimas, kuriuo siekta išnagrinėti galimą moterų, kaip Rumunijos bankų valdybos narių, įtaką bankų finansiniams darbams, kurie vertinami pagal šiuos rodiklius: turto grąžą (TG), nuosavo kapitalo grąžą (NKG), bendrąjį turtą ir paskolas. Atlikdami empirinį tyrimą, straipsnio autoriai stengėsi atsakyti į klausimą, kokiu mastu lyčių įvairovė gali paveikti Rumunijos bankų sistemos rezultatus. Taikyti kiekybiniai, pagrįsti dedukcine statistine analize, testavimu bei priežastinių ryšių nustatymu, tyrimai, įvertinant jų reikšmingumo laipsnį. Rezultatai parodė, jog nepaisant to, kad tarp lyčių įvairovės ir Rumunijos bankų sistemos finansinių rezultatų yra tiesioginis ryšys, jis negali būti laikomas reikšmingu.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: lyčių įvairovė, turto grąža (TG), nuosavo kapitalo grąža (NKG), bankų sistema, įmonių valdymas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict