ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
GANDŲ, SUSIJUSIŲ SU POLITINIU IR MAKROEKONOMINIU NETIKRUMU, POVEIKIS PRADINIO VIEŠO AKCIJŲ PLATINIMO (PVAP) SĖKMEI: KOKYBINIO MODELIO ĮRODYMAI
Tomaš Meluzin, Adam P. Balcerzak, Michał B. Pietrzak, Marek Zinecker, Karel Doubravsky

SANTRAUKA.  Straipsnis skirtas gandų dėl politinio ir makroekonominio netikrumo, susijusio su vykstančia viešąja strategija, skleidimo tyrimui. Gandai gali turėti didžiulės įtakos rinkos dalyvių sprendimų priėmimui dėl informacijos asimetrijos. Taip galima paaiškinti pradinių viešųjų pasiūlymų apimčių kiekybinį pobūdį. Straipsnyje modeliuojama politinio neapibrėžtumo ir įmonių finansavimo sprendimų sąsaja taikant "SIRaRu" gandų plitimo modelį, tiriant gandų plitimo sudėtinguose socialiniuose tinkluose dinamiką. Buvo užfiksuota, kaip neigiamai gali būti paveikta PVAP veikla, kai yra skleidžiami neigiami politinio netikrumo pranešimai. Kai kurios realios sąlygos, susijusios su ankstesniais gandus skleidžiančiais modeliais, buvo papildytos, ir nustatyta nauja kokybinė tendencijų modelio išraiška. Buvo sukurta pereinamoji grafika, skirta tirti visų galimų praeities / ateities nagrinėjamų kintamųjų elgesį. Straipsnyje siūlomas grafinis sprendimas, kuriuo, laikui bėgant, bus rekonstruota studijuojamų kintamųjų raida.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: makroekonomika, politika, gandai, viešas vyksmas, PVAP, kokybiniai modeliai, scenarijai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict