ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
DAUGIAKRITERINIS ALTERNATYVŲ PASIRINKIMAS PAGAL FUZZI INFORMACIJĄ
Oleksandr Dorokhov, Vladimir Chernov, Liudmyla Dorokhova, Justas Štreimikis

SANTRAUKA.  Daugiakriterinio alternatyvaus pasirinkimo problema yra ta, kad atliekant ekspertinį vertinimą, išlieka neapibrėžtumas dėl to, ar laikomasi alternatyvių kriterijų reikalavimų. Straipsnyje svarstoma situacija, kai alternatyvų reitinge yra keli ekspertai, sudarantys individualią alternatyvų įvertinimo kriterijų sistemą taikant skaitines ar lingvistines formas. Straipsnyje siūloma sukurti vieningą kriterijų sistemą įvertinus kalbinių teiginių apie kriterijų įtraukimo į vieningą sistemą galimybę, taip pat nustatyti kriterijai, kurie apibūdina nesutampančių dalių galimybes ir grėsmes įgyvendinant alternatyvas. Priešingai nei anksčiau atliktuose tyrimuose, šiame straipsnyje galutinis geriausios alternatyvos pasirinkimas yra grindžiamas integruotų įverčių santykiu pagal kriterijus, apibūdinančius galimybes ir grėsmes.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: FUZZI rinkiniai, daugiakriterinis pasirinkimas, kalbinės vertės, vertinimo kriterijai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict