ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
PREKYBINIŲ LAIVŲ JŪREIVIŲ ĮGULOS DARBO APLINKA: EKONOMIZACIJOS PALYGINIMAS SU ŽMOGIŠKAISIAIS SANTYKIAIS
Arkadiusz Kolodziej, Agnieszka Kolodziej-Durnas

SANTRAUKA.  Darbas jūroje kelia iššūkių ne tik įguloms, bet ir darbo organizavimo teorijai bei praktikai. Straipsnyje tiriama pozityvių žmogiškųjų santykių palaikymo problema prekybiniuose laivuose. Komunizmo laikotarpiu Lenkijos laivybos sociologai vykdė įvairius prekybinių laivų įgulas tiriančius projektus. Pasikeitus sistemai, Lenkijos laivybos industrija turėjo prisitaikyti prie laisvosios rinkos ekonomikos taisyklių, kurios paskatino mažinti kainas siekiant konkurencinio pranašumo. Buvo atlikti kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai siekiant išsiaiškinti, kaip pasikeitė žmogiškieji santykiai tarp jūrininkų, kokios yra laivą valdančio personalo funkcijų ekonomizacijos formos ir rezultatai, kokią įtaką daro prieiga prie modernių technologijų ir daugiakultūrė darbo aplinka. Tyrimų rezultatuose aprašyta izoliacijos strategija, kompiuterių prieinamumo pasekmės, socialinės sistemos silpnėjimas dėl mažėjančių įdarbinimo laive galimybių. Darbe aptarta Lenkijos laivybos industrijos padėtis, pateikta tyrimo metodologija (pusiau struktūruoti jūreivių interviu ir apklausos), suformuluotos išvados ir įžvalgos tolesnėms diskusijoms.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: prekybinių laivų jūreiviai, ekonomizacija, žmogiškieji santykiai, socialinis pasitikėjimas, Lenkijos laivybos industrija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict