ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
ORGANIZACINĖS KULTŪROS VYSTYMOSI TENDENCIJOS: ATVEJO TYRIMAS ČEKIJOS RESPUBLIKOJE
Hana Mohelska, Marcela Sokolova

SANTRAUKA. Straipsnyje tiriama Čekijos Respublikos organizacijų kultūra. Tyrimo tikslas - sukurti ir praktiškai išbandyti įrankį, skirtą išmatuoti organizacinės kultūros stiprumą. Pagal straipsnio uždavinius suformuluotas tiriamasis klausimas: kokia organizacinė kultūra vyrauja Čekijos Respublikos organizacijose ir ar organizacinės kultūros vertinimas žymiai skiriasi dėl respondentų lyties ar amžiaus? Siekiant nustatyti Čekijos Respublikos organizacijų organizacinę kultūrą, dukart (2013 ir 2015 m.) buvo atliktas išsamus tyrimas (apie 1 500 respondentų). Tam pasitelktos anketos - į čekų kalbą išverstas Ellen J. Wallach klausimynas (1983). Ši mokslininkė organizacines kultūras padalino į tris rūšis: biurokratinę, paremiančią ir inovatyvią. Atsižvelgus į gautus duomenis, respondentai organizacijų kultūrą supranta ir suvokia kaip biurokratinę ir paremiančią. Inovatyvios kultūros bruožai pagal juos nėra itin pastebimi. Pagal surinktus duomenis galima spręsti, kad skirtingos lytys visiškai nepaveikė individualių organizacinės kultūros dimensijų. Priešingai, daugelyje suformuluotų hipotezių amžiaus skirtumas buvo labai reikšmingas visiems trims kultūros kintamiesiems.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: organizacinė kultūra, organizacija, organizacinės kultūros indeksas, inovatyvi kultūra, Čekijos Respublika.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict