ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
MAŽO PELNINGUMO FIKSAVIMAS ARBA IŠSTŪMIMO POVEIKIS: KINIJOS GAMYBOS PRAMONĖS, PRIKLAUSANČIOS PASAULINEI VERTĖS GRANDINEI, EMPIRINĖ ANALIZĖ
Lei Wang, Long Wei

SANTRAUKA.  Straipsnio tikslas - nustatyti, ar Kinijos gamybos pramonės konkurencinio pranašumo pokyčiai pasaulinėse vertės grandinėse (GVCs) sukelia išstūmimo poveikį vietoj anksčiau vyravusio mažo pelningumo fiksavimo. Remiantis Pasaulio sąnaudų ir produkcijos duomenų bazės (WIOD) duomenimis ir Koopman, Powers, Wang bei Wei (KPWW) sukurtu metodu, tyrimo metu buvo išmatuoti ir apskaičiuoti 40 pasaulio šalių aukštos, vidutinės ir žemos kvalifikacijų užimtumo lygiai ir algos, dekonstruojant 14 pramonių pridėtinės vertės sąnaudų ir produkcijos duomenis. Tada Kinijos gamybos pramonė buvo įvertinta pagal aukštos klasės technologinių inovacijų pajėgumą ir mažą darbo užmokestį. Empirinio tyrimo rezultatai rodo, kad aukščiausios klasės talento padidėjimo ir kokybės pagerėjimo lygis Kinijos gamybos industrijoje yra didesnis, nei Europoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Japonijoje. Tai atskleidžia, kad Kinijos gamybos pramonė nebepatiria mažo pelningumo fiksavimo. Konkurencinis Kinijos gamybos pramonės pranašumas pasikeitė nuo nebrangios ir žemos kvalifikacijos darbo jėgos iki nebrangios vidutinės ir aukštos kvalifikacijos darbo jėgos. Didžiausia rizika dabar išlieka išstūmimo poveikis, kuris susiformavo po palankesnių kainų neteikimo mažos pridėtinės vertės sektoriuje dėl jo transformacijos ir atnaujinimo proceso.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: konkurencinis pranašumas, išstūmimo rizika, užimtumo kokybė, pasaulinė vertės grandinė, mažo pelningumo fiksavimas, Kinija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict