ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
LATVIJOS RANKINIO ŽAIDĖJŲ EFEKTYVUMO VARŽYBOSE PRIKLAUSOMYBĖ NUO PSICHOLOGINIŲ RODIKLIŲ
Zermena Vazne, Janis Zidens, Juris Grants, Biruta Švagždienė

SANTRAUKA.  Kalbant apie sportininkų pergales komandinėse sporto rungtyse, vis dažniau pabrėžiami psichologiniai aspektai. Tai susiję su augančia protine įtampa varžybų metu, taip pat su didėjančiu atletų techniniu ir taktiniu pasiruošimu bei psichinėmis sąlygomis. Šio tyrimo tikslas - įvertinti psichologinių veiksnių poveikį sportininkų užimtai vietai ir pasiektiems tikslams rankinio komandos varžybose. Tyrimo metodai: grupės aplinkos klausimynas (GEQ), CSAI-2, dokumentų tyrimas ir matematinė statistika. Tyrimo objektai - Latvijos vyrų rankinio komandos žaidėjai, kurie 2015 m. dalyvavo Latvijos rankinio čempionate (n=179). Tyrimui buvo iškeltos trys hipotezės: 1) komandos sutelktumo skalės, pasitikėjimas savimi, užimta vieta ir komandos įvarčių skaičius koreliuoja tarpusavyje; 2) komandos varžybose užimta vieta yra paveikta pasitikėjimo savimi ir komandos sutelktumo skalės rodiklių; 3) komandos įvarčių skaičius varžybų metu priklauso nuo pasitikėjimo savimi ir komandos sutelktumo skalės rodiklių.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: sutelktumas, pasitikėjimas savimi, koreliacinė analizė, regresinė analizė, Latvija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict