ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
EKONOMINĖS VEIKLOS KREDITO SVYRAVIMŲ PROGNOZUOJAMOJI GALIA CENTRINĖS IR RYTŲ EUROPOS ŠALYSE
Corina Saman

SANTRAUKA.  Straipsnyje nagrinėjama realios ekonominės veiklos kreditų svyravimų prognozuojamoji galia Centrinės ir Rytų Europos šalyse (Čekijos Respublikoje, Lenkijoje ir Vengrijoje) 1991-2016 metais. Aptarta verslo ir finansinių ciklų sąveikos besiformuojančiose rinkose literatūra. Remiantis 2-8 metų produkcijos ciklo dažnumu, nustatyta verslo ciklo chronologija ir išmatuoti kredito sumos ciklo komponentai - kreditas ir BVP santykis bei kredito augimas - kaip nukrypimai nuo ilgalaikių tendencijų, naudojant diskretišką bangelių analizę. Svarbiausia išvada yra ta, kad, remiantis vidutinio ilgumo ciklais (8-16 metų), gautais iš kredito kintamųjų (kredito augimo ir abiejų kredito kintamųjų svyravimais), egzistuoja nuosmukio nuspėjamumas, tačiau, kaip ir prognozavimo tipas ar horizontas, jis yra skirtingas visose šalyje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kredito ciklas, verslo ciklas, Centrinė ir Rytų Europa, bangelių dekompozicija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict