ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
AUTENTIŠKA LYDERYSTĖ: LYDERIO IR SEKĖJO SANTYKIŲ GENEZĖ
Nijolė Petkevičiūtė, Violeta Barvydienė, Nastasija Šurpikienė

SANTRAUKA.  Straipsnyje atskleidžiama autentiškoje lyderystėje besiformuojančių lyderio ir sekėjo santykių genezė. Išanalizuota pozityvios organizacinės psichologijos ir egzistencinio autentiškumo mokslinė literatūra, aprašyti bei ištirti lyderių ir sekėjų santykių konstruktai autentiškos lyderystės kontekste, autentiškų lyderių daromas poveikis sekėjams, nurodyti asmeniniai ir organizacijos barjerai, kurie gali sutrukdyti arba apriboti lyderio autentiškumo bei autentiškų santykių formavimąsi organizacijose. Siekiant ištirti, kaip lyderiai formuoja autentiškus santykius organizacijoje, atliktas autentiškų lyderių ir jų sekėjų kokybinis tyrimas. Mokslinės literatūros ir empirinio tyrimo rezultatų analizė atskleidė, kad, norint apibrėžti autentiškos lyderystės koncepciją ir atskleisti lyderio ir sekėjo santykių genezę, būtina taikyti pozityvios organizacinės psichologijos bei egzistencinio autentiškumo požiūrius. Autentiškų santykių genezėje svarbu: lyderio savęs pažinimas bei jo sąmoningas augimas, lyderio suvokimas apie jo poveikį sekėjų asmenybėms, lyderio ir sekėjo vertybių dėl elgesio darbe kongruencija bei lyderio sąmoningos pastangos investuoti laiką ir energiją į autentiškų santykių kūrimą. Autentiški lyderiai formuoja santykius besąlygiškai pasitikėdami sekėjais. Jie bendrauja atvirai, betarpiškai ir skaidriai, kuria prasmę ir komunikuoja ją sekėjams. Autentiški lyderiai skiria daug dėmesio sekėjų vystymuisi. Tyrime akcentuotas sekėjo lyderio asmenybės bei santykių autentiškumas prisideda prie autentiškos lyderystės matavimo įrankio vystymosi.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: autentiška lyderystė, autentiški lyderio ir sekėjo santykiai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict