ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
KINŲ ĮMONIŲ INTELEKTINIO KAPITALO DETERMINANTŲ ATSKLEIDIMAS: EMPIRINIS TYRIMAS
Yi An, Ian R. C. Eggleton, Umesh Sharma, Harun Harun, Fukai Luo

SANTRAUKA.  Tyrimo tikslas yra ištirti kinų kompanijų intelektinio kapitalo (IK) atskleidimo praktikos ir daugybės lemiančių veiksnių (pvz., finansinis svertas, nuosavybės struktūra, valdybos savarankiškumas, pelningumas, listingavimo statusas ir audito tipas ir t. t.) santykį pasitelkus vienpusę ir daugialypę regresines analizes. Rezultatai parodė, kad visi lemiantys veiksniai, išskyrus nuosavybės struktūrą, yra reikšmingi kinų įmonių IK atskleidimo lygiui vienpusėje analizėje, o keturi veiksniai, susidedantys iš firmos dydžio, nuosavybės koncentracijos, valdybos savarankiškumo ir savarankiškos tvarumo ataskaitos, lemia IK atskleidimo lygį. Tikimasi, kad tyrimo rezultatai bus reikšmingi akademikams, investuotojams, vadybininkams, reguliatoriams ir įstatymų kūrėjams.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: determinantai, intelektinio kapitalo atskleidimas, metiniai pranešimai, Kinija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict