ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
ŽINIŲ EKONOMIKOS PASEKMĖS. FINANSINIO SUNAIKINIMO SPECIFIKA
Slobodan Lakic

SANTRAUKA. Nepakankamas ir neadekvatus teorinis požiūris į finansų sistemą, neatliekama institucijų ir rinkos veikimų mokslinė analizė, hipotezių absurdiškumas ir abstraktūs įrodymai reiškia mažėjantį pasitikėjimą teorija ir didėjantį poreikį peržiūrėti svarbiausius teorinius principus. Šiame kontekste reikia labiau pabrėžti žinių ekonomikos ir žiniomis grįstos ekonomikos ryšių (sąlygiškumo ir (arba) išskirtinumo) tyrimą. Straipsnyje keliama hipotezė, kad su šiuolaikine ekonomine mintimi susijusi žinių krizė - ideologinių stereotipų, asmeninių pažiūrų ir dominuojančio korporatyvizmo rezultatas. Prieinama prie išvados, kad žiniomis gali būti manipuliuojama, taip pat piktnaudžiaujama dėl modelių kūrimo, kai tai mažiausiai sistemiškai apgalvota. Moksliškai pagrįsta žinių ekonomika turėtų leisti ekonomines analizes vertinti objektyviai, t. y. remiantis prognozėmis ir pasiūlymais.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: ekonomikos teorijos, politinė ekonomija, žinios, įmonės, finansinis sunaikinimas, vertybinių popierių birža.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict