ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
VADOVŲ POŽIŪRIS Į ŽIV PADALINIO VAIDMENĮ UŽTIKRINANT ORGANIZACIJŲ VEIKLOS REZULTATUS: RAIŠKA LIETUVOJE
Asta Stankevičienė, Danuta Diskienė, Virginijus Tamaševičius, Renata Korsakienė

SANTRAUKA. Augant žmogiškųjų išteklių svarbos įmonių ilgalaikei sėkmei pripažinimui, žmogiškųjų išteklių valdymo padaliniai ir jų darbuotojai vis dažniau vertinami kaip strateginiai įmonės veiklos žaidėjai. Straipsnyje nagrinėjami šių padalinių funkcijų ir vaidmenų pokyčiai bei vadovų požiūris į šiuos padalinius, jų perspektyvas organizacijose. Remiantis plačios vadovų apklausos duomenimis, nustatytas ryšys tarp ŽIV padalinių ir jų specialistų vaidmenų bei organizacijos veiklos rezultatų vertinimo. Tiriamoji faktorinė analizė leido išskirti du veiksnius - patikimumą / atsidavimą ir integravimą, kurie tiesiogiai veikia organizacijos veiklos rezultatų vertinimą. Empirinis tyrimas atskleidė daug skirtumų tais atvejais, kai vadovai vertina savo organizacijų ŽIV padalinius ir įmonės veiklos rezultatus siedami juos su vertinamų įmonių bei respondentų charakteristikomis.
Nustatyta, kad mažesnių įmonių vadovai kritiškiau vertina savo įmonių veiklos rezultatus, palyginus su stambesnių įmonių vadovais. Geriausiai šiuos rezultatus vertina vadovai, dirbantys finansų srityje, prasčiausiai - gamybos. Tyrimo metu nustatyta, kad vertindami personalo padalinių vaidmenį, kritiškiausi yra gamybos sektoriaus įmonių vadovai, žemiausiai vertinę tiek ŽIV padalinio patikimumą, tiek jo integraciją į organizacijos strategiją ir struktūrą. Atskleista, kad respondentų darbo patirtis yra tiek pat reikšminga vertinant personalo padalinius, kaip ir vertinant organizacijų veiklos rezultatus .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: žmogiškųjų išteklių valdymas (ŽIV), žmogiškųjų išteklių padalinys, ŽI padalinio vaidmenys, organizacijos veiklos rezultatai, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict