ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
SOCIALINIAI IR EKONOMINIAI VEIKSNIAI, TURINTYS ĮTAKOS UNIVERSITETO STUDENTŲ VERSLUMO SIEKIAMS
Jaroslav Belas, Beata Gavurova, Jaroslav Schonfeld, Katarina Zvarikova, Tomas Kačerauskas

SANTRAUKA. Kiekviena šalis turi savą kultūrą, vyriausybės politiką bei vertinimo sistemą, kurios gali turėti reikšmingos įtakos ateities verslui. Imtis verslo gali paskatinti pirmiausia palankus šalies socialinis požiūris į šią sritį. Reikšmingas visuomenės verslumo potencialas yra jauni žmonės, baigusieji mokyklą, kuriems turi įtakos šeima, aplinka, socialiniai, ekonominiai ir aplinkos apsaugos veiksniai. Tyrimo tikslas - ištirti ir kiekybiškai įvertinti su studentų domėjimosi verslumu susijusių socialinių ir ekonominių veiksnių santykį. Tiriant veiksnių tarpusavio priklausomybę ir jų charakteristikas, buvo pasitelktas klasterių principas. Atskleistas atsakymų į skirtingas kokybines charakteristikas dimensinis ryšys, sukurta diskusijų ir interpretacinė platforma. Teigiami atsakymai dažniau siejosi su šeimos nariu-verslininku, gerų sąlygų verslo įkūrimui paruošimu, verslo aplinkos šalyje gerinimu per pastaruosius penkerius metus, šalies komercinių bankų kredito teikimo sąlygų tinkamumu, geros kokybės "alma mater" universiteto mokymo struktūra, gebėjimais kurti verslą. Svarbiausia kliūtis verslo kūrimui ir, atitinkamai, domėjimusi verslu yra nepastovios pajamos.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: socialiniai ir ekonominiai veiksniai, polinkis imtis verslo, verslumas, verslo aplinkos gerinimas, universiteto studijos, galimi verslininkai, kūrybingumas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict