ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
ŠILKO KELIO EKONOMINIO DIRŽO INICIATYVA (OBOR) VIDURINĖJE AZIJOJE. KINIJOS IR VIDURINĖS AZIJOS ŽEMĖS ŪKIO PREKYBOS OBOR INICIATYVOS TYRIMAS
Jiliang Ma, Tomas Baležentis, Zhijun Zhao, Cheng Fang

SANTRAUKA. Vidurinės Azijos šalys atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant Šilko kelio ekonominio diržo iniciatyvą (angl. One Belt One Road, OBOR). Norint supaprastinti OBOR iniciatyvos įgyvendinimą, reikia sutelkti dėmesį į žemės ūkį. Metinė žemės ūkio prekyba tarp Kinijos ir Vidurinės Azijos padidėjo 18,34 proc., tai yra naudinga produktų papildomumui. Šiame straipsnyje siekiama išsiaiškinti, ar OBOR iniciatyva turi įtakos Kinijos ir Vidurinės Azijos žemės ūkio prekybai. Pasitelkus 1992-2015 m. panelinių duomenų rinkinį ir taikant sistemiškai apibendrintą momentų metodą (AMM), siekiama įvertinti dinaminius gravitacinius modelius. Nustatyta, kad vykdant OBOR iniciatyvą, žemės ūkio prekyba tarp Kinijos ir Vidurinės Azijos išaugo 8,8 proc., o prie dvišalės prekybos augimo prisidėjo tikslios OBOR priemonės ir politika. Vidurinės Azijos šalių valdymo pajėgumas turi ryškų poveikį Kinijos ir Vidurinės Azijos prekybai. Laisvosios prekybos susitarimų (LPS) ryšys su dvišale prekyba yra teigiamas ir svarbus.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: žemės ūkio prekyba, OBOR, Dinaminis gravitacinis modelis, Vidurinė Azija, Kinija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict