ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
PERĖJIMO PRIE EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO SUVARŽYMAI TVARIOS PLĖTROS VISUOMENĖJE. RUMUNIJOS PERSPEKTYVA
Andreea Claudia Șerban, Mirela Ionela Aceleanu, Andreea Simona Saseanu

SANTRAUKA. Straipsnyje tiriama, kaip Rumunijos ekologinio žemės ūkio plėtra gali padėti pereiti prie tvarios ekonomikos. Rumunija turi galimybę vystyti ekologinį žemės ūkį, nes joje yra daug trąšų ir pesticidų nepaveiktos ūkio paskirties žemės plotų. Tačiau ekologinio žemės ūkio vystymas susiduria ir su tam tikrais suvaržymais, pavyzdžiui: didelis žemės sklypų suskaidymas, nepakankama mechanizacija, didelę dalį dirbančiųjų sudarantys neapmokami šeimos nariai, daug individualiam vartojimui gaminamos produkcijos, kt. Rumunijoje svarbu pagerinti ekologinio žemės ūkio plėtrą ir pagreitinti konvergencijos procesą. Taip Rumunija lygintųsi su šalimis, kuriose suprantamos ribos ir išteklių panaudojimo suvaržymai bei daugiau dėmesio skiriama aplinkos apsaugai ir žmonių sveikatai. Vienas iš straipsnyje taikytų metodų - koreliacijų analizė, skirta nustatyti pagrindinius suvaržymus Rumunijos ekologinio žemės ūkio plėtrai, kaip atspirties tašką tvariai plėtrai užtikrinti būtinų veiksmų nustatymui. Tyrimo metu nustatyta, kad Rumunija tik pradeda pereiti prie tvaraus žemės ūkio, o ekologinis žemės ūkis yra svarbus šio proceso ramstis. Prie ekologinio žemės ūkio plėtros turi prisidėti tiek individai, tiek įmonės, tiek vyriausybė.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: ekologinis žemės ūkis, ekologinis ūkininkavimas, bioekonomika, tvari plėtra, konvergencija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict