ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
LENKIJOS LABAI MAŽŲ IR MAŽŲ ĮMONIŲ INOVACIJOS IR PREKYBOS KREDITAS
Joanna Duda, Aleksandra Gąsior, Irena Alėbaitė

SANTRAUKA. Įmonių inovacijos yra dažnai aptariama tema daugelio sričių literatūroje. Šiame straipsnyje susitelkiama ties viena iš šių sričių, t. y. finansiniu aspektu. Atlikus mokslinės literatūros ir turimų duomenų analizę, matyti, kad Lenkijos MVĮ nėra labai pažangios, dažniausiai dėl finansinių barjerų. Straipsnio tikslas - nustatyti kliūtis, trukdančias Lenkijos MVĮ inovacijoms. Siekta ištirti ir prekybos kredito bei įmonių inovacijų santykį. Tuo tikslu buvo atlikta analizė remiantis straipsniais leidiniuose "Bankininkystė ir finansai", "Europos veiklos moksliniai tyrimai", "Smulkiojo verslo ekonomika". Į analizę taip pat įtraukti empirinių tyrimų rezultatai, pateikti Lenkijos Ekonomikos ministerijos, Lenkijos Privačių darbdavių sąjungos (PKPP) "Lewiatan" ataskaitose, taip pat vieno iš straipsnio autorių atliktas tyrimas apie Lenkijos MVĮ prekybos kredito naudojimą. Šie duomenys straipsnyje lyginami su panašių JAV, Ispanijoje ir Japonijoje atliktų tyrimų rezultatais. Iš šiame straipsnyje pateiktų rezultatų matyti, kad Lenkijos ir kitų tirtų šalių prekybos kredito naudojimo apimtys žymiai skiriasi. JAV, Ispanijoje ir Japonijoje prekybos kreditas labai populiarus ir įmonių bei MVĮ sektoriaus naudojamas kaip alternatyvus finansavimo būdas. Tačiau Lenkijos įmonės naudoja visiškai kitokią, tik iš dalies paremtą prekybos kreditu, veiklos finansavimo strategiją, kuri turi neigiamą poveikį tų įmonių inovacijoms.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: inovacijos, kliūtys inovacijoms, prekybos kreditas, MVĮ, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict