ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
KLASTERINĖS ANALIZĖS TAIKYMAS SLOVAKIJOS RESPUBLIKOS REGIONŲ KONKURENCINGUMO MODELIAVIMO PROCESUI
Beata Gavurova, Michal Soltes, Viliam Kovac

SANTRAUKA. Europos Sąjungos regionų politika siekiama mažinti įvairių regionų plėtros lygio skirtumus ir mažiau išsivysčiusių regionų atsilikimą. Slovakijos Respublikai yra būdingi ryškūs regioniniai skirtumai. Tokią padėtį lemia daug ilgalaikių veiksnių. Konkurencingumo nustatymas yra sistemiškai gana sudėtingas procesas, lemiamas jį sudarančių komponentų įvairumo, taip pat jų tarpusavio santykio. Siekiant užsibrėžto tikslo, tyrime taikyta klasterinė analizė ir jos formos, siekta parengti konfrontacinę platformą, kurią sudarytų metodologinės klasterių analizės procesai ir jos rezultatai. Jos taikymas rodo tinkamų rodiklių, atspindinčių savivaldžių regionų konkurencingumą, metodologiją, taip pat interpretacijų ir palyginimų atitinkamą apribojimą. Taikant kelis metodus išvengta neteisingo tirtų apskričių paskirstymo. Kitų mokslinių tyrimų rezultatų apžvalga parodė, kad klasterinės analizės taikymo aspektų tyrimas turi nemažai galimybių siekiant toliau vystyti kiekybiško konkurencingumo procesų vertinimo metodologijas bei parodyti jų naudą keliems politikos tipams.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: konkurencingumas, regionas, regionų politika, regioniniai skirtumai, klasterinė analizė, Slovakijos Respublika.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict