ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS KOKYBĖ KINIJOJE: KOKYBINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PERSPEKTYVOS
Xiaosong Zheng, Jiao Chen

SANTRAUKA. Finansinės atskaitomybės kokybė yra pagrindinė apskaitos mokslinių tyrimų tema. Tačiau nėra daug tyrimų, kurie nagrinėtų finansinės atskaitomybės kokybės problemas, atsižvelgiant į kokybines charakteristikas. Tai ypač pasakytina apie Kiniją. Remiantis literatūros apžvalga ir Kinijos situacija, šiame tyrime kruopščiai atrenkamos ir pagrindžiamos penkios kokybinės charakteristikos (ištikimas pateikimas, aktualumas, savalaikiškumas, palyginamumas ir suprantamumas) bei jų sub indikatoriai, siekiant sukurti kokybinę vertinimo sistemą. Naudojant analitinės hierarchijos procesą ir nenuosekliojo vertinimo metodą, tyrimas kiekybiškai apibrėžia kokybinį įvertinimą. Be to, taip pat patvirtinta, kad vertinimo sistemos veiksmingumas atliekamas pagal įprastą mažiausiųjų plotų (OLS) analizę. Regresijos rezultatai rodo, kad pramonės rūšies, srities ir investicijų grąža turi didelę įtaką finansinės atskaitomybės kokybei. Norint pagrįsti teiginį, kad išorinio audito funkcijos daro įtaką finansinės atskaitomybės kokybei, reikia daugiau tyrimų. Būsimi finansinės atskaitomybės kokybės vertinimo tyrimai gali būti grindžiami kompleksiniu ir subalansuoto įvairių finansinės atskaitomybės kokybinių rodiklių ir įvairių naudotojų finansinės atskaitomybės poreikių požiūriu.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: finansinė atskaitomybė, kokybė, kokybinės charakteristikos, vertinimas, Kinija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict