ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
AR VYSTYMASIS GALI IŠSAUGOTI MIŠKUS? KURO MEDIENOS VARTOJIMAS IR ENERGETIKOS PAKOPŲ HIPOTEZĖ PIETŲ KINIJOS KAIME
Qiran Zhao, Qihui Chen, Yitian Xiao, Guoqiang Tian, Xueling Chu, Qiming Liu

SANTRAUKA. Straipsnyje nagrinėjama energijos perdavimo hipotezė, įvertinus namų ūkių kuro mišinių ir rinkoje parduodamų pakaitalų - anglies vartojimo - veiksnius. Remiamasi ekologinio ūkininkavimo projekto duomenimis, kurį neseniai finansavo Pasaulio bankas ir kuriame dalyvavo 2700 smulkių namų ūkių iš penkių pietų Kinijos provincijų kaimų. Autoriai, remdamiesi Tobito regresija, nustatė tvirtus ryšius, pagrįstus energijos pakopų hipotezėmis. Vieno standartinio nuokrypio padidėjimas namų ūkių gerovėje yra susijęs su 15 proc. sunaudotų kuro mišinių sumažėjimu ir 3 proc. anglies vartojimo padidėjimu kas dieną. Ne ūkio sektoriaus darbo vietų pasiūla ir namų ūkio narių išsilavinimo lygis daro didelį neigiamą poveikį namų ūkiuose sunaudojamos kuro medienos kiekiui. Šios išvados rodo, kad ekonominis vystymasis per gerovės augimą bei darbo rinkos vystymąsi gali padėti pagreitinti Kinijos kaimo pereinamosios ekonomikos procesą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: medienos suvartojimas, energetika, vystymas, Kinijos kaimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict