ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
VADYBINIO EFEKTYVUMO IR TECHNOLOGINIO ATOTRŪKIO SANTYKIS TAIVANO DIDMIESČIŲ IR NE DIDMIESČIŲ VIEŠBUČIUOSE: METARIBOS ĮVESTIES ATSTUMO FUNKCIJOS TAIKYMAS
Hsing-Chun Lin, Li-Chen Chou, Shih-Yi You, Wan-Hao Zhang, Nan-Hung Liu

SANTRAUKA.  Straipsnio tikslas - taikant metaribos (angl. metafrantier) sąvoką, apskaičiuoti ir palyginti vadybinio efektyvumo (angl. managerial efficiency) ir technologinio atotrūkio santykius (angl. technology gap ratio, TGR) Taivano didmiesčiuose ir ne didmiesčiuose įsikūrusiuose viešbučiuose 1998-2008 metais. Tyrimo metu taikytas Battese ir kt. (2004) ir O'Donnell ir kt. (2008) naujai sukurtas metaribos modelis, leid žiantis tyrėjams apskaičiuoti skirtingas technologijas taikančių viešbučių techninį efektyvumą ir technologinio atotrūkio santykį. Empirinio tyrimo rezultatai parodė, kad palyginus tos pačios grupės viešbučius, ne didmiesčiuose esančių viešbučių vadybos efektyvumas yra didesnis nei didmiesčių viešbučių. Metaribos skaičiavimai parodė, kad nustatydami technologinio atotrūkio santykius didmiesčių viešbučiai efektyviau taiko viešbučių valdymo technologijas. Tad atlikus Taivano viešbučių pramonės tyrimus, kuriuose pasitelkti metaribos techninio efektyvumo (TE*) rodikliai, buvo nustatyta, kad ne didmiesčių viešbučiai yra techniškai efektyvesni.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: metariba, vadybinio darbo efektyvumas, technologinio atotrūkio santykis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict