ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
VADOVO DVILYPUMAS IR AKCIJŲ KAINOS KRITIMO RIZIKA: KINIJOS ATVEJIS
Xiding Chen, Zhiqiang Ye, Zhibo Zhou, Fangfang Zhang

SANTRAUKA.  Tyrimas susijęs su dvigubo vadovo vaidmens (kai vienas asmuo u žima ir vadovo, ir valdybos pirmininko pareigas) įtaka būsimai akcijų kainos kritimo rizikai. Vadovo dvilypumas padidina jo paskatas, gebėjimą perdėti tikruosius veiklos rezultatus ir blogų naujienų nuslėpimą nuo investuotojų. Tai, atitinkamai, paskatina akcijų kainų kritimą. Pasinaudojus 2004-2014 metų bir žose reitinguojamų Kinijos bendrovių pavyzd žiais, prieita prie išvados, kad vadovo dvilypumas yra teigiamai susijęs su įmonėms būdinga akcijų kainos kritimo rizika. Tyrimo metu išsiaiškinta, kad vadovo dvilypumas didesnę įtaką daro įmonėms, kurioms būdinga didelė informacijos asimetrija, pavyzd žiui, tose, kurios pasi žymi gana nema žomis išlaidomis moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai bei ma žesniu produkcijos konkurencingumu rinkoje ir menku atliekamų tyrimų kiekiu.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: vadovo dvilypumas, kritimo rizika, informacijos asimetrija, atstovavimo teorija, Kinija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict