ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
VADOVŲ NUOSAVYBĖ IR AKCIJŲ KAINOS KRITIMO RIZIKA: KINIJOS ATVEJIS
Qinghua Huang, Ye Liu, Fangfang Zhang, Xiding Chen

SANTRAUKA.  Straipsnyje nagrinėjama vadovų nuosavybės įtaka būsimai akcijų kainos kritimo rizikai. Vadovo nuosavybė skatina vadovą nutylėti blogas naujienas ir pasirinkti suboptimalią investavimo politiką. Tai paskatina akcijų kainos kritimą. Pasitelkus 2004-2014 metų bir žose listinguojamų Kinijos bendrovių pavyzd žius, pastebėta, kad vadovų nuosavybė yra teigiamai susijusi su būsima įmonės akcijų kritimo rizika. Tyrimo metu nustatyta, kad ryšys tarp vadovų nuosavybės ir kritimo rizikos yra akivaizdesnis įmonėse, kurios pasi žymi didesniais atstovavimo kaštais, pavyzd žiui, tose, kuriose pakankamai aukštas administracinių išlaidų rodiklis, žemesni turto panaudojimo rodikliai ir ma žesnis produktų konkurencingumas rinkoje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: vadovų nuosavybė, kritimo rizika, atstovavimo kaštai, vadovavimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict