ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
TECHNIKOS MOKSLŲ DĖSTYTOJŲ VEIKLOS VERTINIMAS UNIVERSITETUOSE PASITELKUS PADĖTIES MATRICOS MODE
Liu Xing-feng

SANTRAUKA.  Staipsnyje pateikiama informacija apie technikos mokslų dėstytojų veiklos vertinimą. Tyrimo metu išanalizuota veiklos vertinimo sistema, sudaryta iš penkių dalių: tikslo, objekto, indikatoriaus, indekso ir metodo. Vertinimas atliktas pagal keturis aspektus: indekso duomenų, svorio koeficiento, indekso testo ir vertinimo rezultatų. Pasitelkus daugiasluoksnę pilkąją santykinę analizę, pasiūlytas matavimo metodas. Tyrimo metu padėties kompetentingumo vertinimo indeksą (PCEI) pasirinkus kaip vertikaliąją ašį, o pagrindinį veiklos vertinimo indeksą (KPEI) pasirinkus kaip horizontaliąją ašį, nustatytas padėties matricos modelis, skirtas įvertinti mokslinę technikos mokslų dėstytojų veiklą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: technikos mokslų dėstytojai universitetuose, kompetentingumas, veikla, vertinimas, padėties matricos modelis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict