ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
SOCIALINĖS VALIUTOS POVEIKIS KLIENTŲ KETINIMUI PIRKTI PASITELKUS PREKĖS ŽENKLO VERTĖS PRIEMONES
Mohammad Reza Karimi Alavijeh, Akbar Sepahvand, Ahmad Esmaeili, Izolda Jokšienė

SANTRAUKA.  Kaip socialinių tinklų paslaugos (SNS) dalis, socialinė žiniasklaida staigiai išsiplėtojo kibernetiniame pasaulyje skatindama tyrėjus pradėti nagrinėti socialinės žiniasklaidos poveikį įvairioms socialinio gyvenimo dimensijoms. Literatūros ap žvalga atskleid žia, kad socialinė valiuta ir prekės ženklo vertė jau yra tirti, bet šių kintamųjų poveikis vartotojų ketinimui pirkti dar ne žinomas. Taigi šiame straipsnyje tiriamas socialinės valiutos poveikis vartotojų ketinimui pirkti pasitelkus prekės ženklo vertės priemones. Pirmiausia, darbe nurodyti empiriniai duomenys šia tema. Tada pateiktas empiriškai išbandytas modelis, skirtas prekės ženklo vertės priemonių poveikio ketinimui pirkti socialinėse bendruomenėse analizei. Pasitelkus dalinių ma žiausių kvadratų metodą, buvo surinkti ir išanalizuoti duomenys iš Irano internetinės parduotuvės klientų. Rezultatai atskleidė, kad socialinė valiuta daro įtaką tokioms prekės ženklo dalims, kaip pasitikėjimas ir lojalumas prekės ženklui. Tačiau socialinės valiutos poveikis prekės ženklo vertės suvokimui nebuvo įrodytas. Tyrimo rezultatai gali pagilinti tyrėjų ir vadovų suvokimą apie įvairias socialines valiutas, prekės ženklo vertę ir ketinimą pirkti bei praplėsti tokių tyrimų sritį mokslinėje literatūroje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: socialinė valiuta, ketinimas pirkti, prekės ženklo vertė, iš lūpų į lūpas, socialinė žiniasklaida, struktūrinių lygčių modeliavimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict