ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
RELIGINĖS VEIKLOS ŽEMYNINĖJE KINIJOS DALYJE IR TAIVANE EMPIRINIS TYRIMAS
Li-Chen Chou, Shiue-Hung Lin, Kun-Dang Chen, Wan-Hao Zhang

SANTRAUKA.  Šiame tyrime panaudota 2010 metų "Kinų bendrosios socialinės apklausos" (CGSS) ir 2009 metų "Taivaniečių socialinių pokyčių apklausos" (TSCS) pagrindu sudaryta duomenų bazė. Tikslas - ištirti ir palyginti Kinijos ir Taivano religinių veiklų ir aukojimo panašumus bei skirtumus. Empiriniai rezultatai atskleid žia, kad nuo vaikystės įdiegti religiniai įsitikinimai bei pačių žmonių po žiūris į religiją yra itin reikšmingi, susiję su dalyvavimo religinėse veiklose da žniu. Rezultatai taip pat parodo, kad asmeninės pajamos ir ekonominė namų ūkio situacija labai lemia skiriamų religinių aukų dydį. Taivaniečiai vyrai, turintys bedarbystės patirties, da žniau dalyvauja religinėse veiklose nei tokios patirties neturintys vyrai. Taivaniečių moterys su am žiumi vis da žniau dalyvauja religinėse veiklose, tačiau žemyninėje Kinijos valstybės teritorijoje am žius dalyvavimui religinėje veikloje nedaro jokios įtakos. Taivane surinkti empiriniai duomenys rodo, kad žmonių pajamas su dalyvavimu religinėse veiklose ir religinėmis aukomis sieja kompromisiniai santykiai. Kuo didesnės asmeninės žmogaus pajamos, tuo retesnis jo dalyvavimas religinėse veiklose. Ši koreliacija nebūdinga kinų visuomenei.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: religinis dalyvavimas, religinės aukos, kompromisiniai santykiai, Kinija, Tailandas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict