ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
PINIGŲ POLITIKA, PRAMONĖS KLESTĖJIMAS IR SKOLOS TERMINO STRUKTŪRA: EMPIRINIS TYRIMAS, PAREMTAS BIRŽOSE LISTINGUOJAMOMIS KINŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖMIS
Li Sicheng, Liu Lingzhi

SANTRAUKA.  Bir žose listinguojamos kinų žemės ūkio bendrovės da žniausiai pasi žymi trumpalaikėmis skolomis. Da žnai spaudimas dėl skolos aptarnavimo kelia grėsmę bendrovių kapitalo grandinei, paveikia žemės ūkio bendrovių veiklą ir plėtrą. Straipsnyje tiriami bir žose listinguojamų kinų žemės ūkio bendrovių skolos termino struktūros skirtumai, kai pinigų politika ir pramonės klestėjimas nesutampa. Buvo ištirti minėtų bendrovių A akcijų skolos termino struktūros skirtumai 2006 m. ir 2015 m., pinigų politikos sušvelninimo ir sugrie žtinimo laikotarpiais bei esant aukštam ir žemam pramonės klestėjimo lygiams. Nustatyta, kad skolos termino struktūra yra geresnė sugrie žtintos, o ne sušvelnintos pinigų politikos laikotarpiu ir esant žemam, o ne aukštam pramonės klestėjimo lygiui. Išsiaiškinta ir tai, kad nesvarbu, ar vyrauja sušvelnintos, ar sugrie žtintos pinigų politikos periodas, kadangi skolų termino struktūra geresnė tada, kai pramonės klestėjimo lygis yra žemas, o ne aukštas. Skolos termino struktūra yra geresnė ir sugrie žtintos pinigų politikos laikotarpiu, esant žemam (aukštam) pramonės klestėjimo lygiui negu sušvelnintos pinigų politikos laikotarpiu, esant žemam (aukštam) pramonės klestėjimo lygiui. Tyrimas parodė, kad analizuojant bir žose listinguojamų žemės ūkio bendrovių skolos termino struktūrą, būtina atkreipti dėmesį ir į skirtingą pinigų politikos aplinką, taip pat į pramonės klestėjimo įtaką.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: pinigų politika, pramonės klestėjimas, skolos termino struktūra, žemės ūkis, Kinija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict