ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
NUMATOMA GYVENIMO TRUKMĖ IR JĄ NUSTATANTYS VEIKSNIAI PASIRINKTOSE EUROPOS VALSTYBĖSE
Samer Khouri, Michal Cehlar, Karol Horansky, Klaudia Sandorova

SANTRAUKA.  Šalių skirtumų tyrimas apima ekonominę, socialinę ir demografinę kryptis, o jo rezultatai sudaro sąvokų, šalies ekonominio augimo ir progreso pagrindą. Šalies demografinė plėtra priklauso nuo ilgalaikės įmonės plėtros ir yra nulemiama kelių aplinkybių. Įvairių tyrimų objektu tapo vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, kurią lemia įvairūs rodikliai, tiriami ilgalaikės plėtros kontekste, leid žiančios surasti lemiamus veiksnius, kurie turi įtakos vidutinei tikėtinai gyvenimo trukmei. Minėti rodikliai buvo analizuojami ir šiame tyrime, siekiant įvertinti pasirinktų lemiamų veiksnių įtaką numatomai gyvenimo trukmei Europos regionuose 2001-2014 m. Atsi žvelgus į tyrimo rezultatus, numatoma gyvenimo trukmė gali būti apskaičiuota taikant daug įvairių ekonominių kintamųjų ir atsi žvelgiant į demografinius rodiklius. Did žiausias statistinio reikšmingumo lygis yra pasiekiamas apskaičiuojant kūdikių mirtingumo da žnį, kurio regresijos koeficientas yra 0,0984, vidutinį populiacijos am žių, kurio regresijos koeficientas yra 0,4798, vidutinį tikėtiną motinystės am žių, kurio regresijos koeficientas yra 0,5331, gyventojų senėjimo rodiklį, kurio regresijos koeficientas yra 0,0244 ir vyresnio am žiaus žmonių ekonominės priklausomybės rodiklį, kurio regresijos koeficientas yra 0,1148. Atsi žvelgę į tyrimus ir jų rezultatų pritaikymą, straipsnio autoriai norėtų paskatinti kokybiškos nacionalinės ir tarptautinės duomenų bazės, padėsiančios vykdyti kokybinę lyginamąją analizę, kūrimą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: tikėtina gyvenimo trukmė, socioekonominiai veiksniai, demografiniai veiksniai, demografijos senėjimas, nacionalinė politika.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict