ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
KINŲ TARPTAUTINIŲ PREKĖS ŽENKLŲ VERTĖS KŪRIMO TEORINIS MODELIS ATSIŽVELGIANT Į LEGITIMUMĄ
Hui Wang, Tao Wang

SANTRAUKA.  Atlikta daug tyrimų, kuriais analizuota, kaip Kinijos įmonėms sekasi kurti tarptautinio prekės ženklo vertę. Dauguma tyrimų tarptautinio prekės ženklo vertės kūrimą laiko įmonės internacionalizacijos etapu, kurio metu įmonės vysto tarptautinę rinkodarą ir veiklą siekdamos sukurti tarptautinio prekės ženklo vertę. Šiuo tyrimu akcentuojama, kad egzistuoja reikšminis skirtumas tarp tarptautinio prekės ženklo vertės kūrimo ir įmonių internacionalizacijos. Apimama tik tarptautinė su prekės ženklu susijusi veikla ir neatsi žvelgiama į riziką dėl įmonės naujumo (angl. liabilities of newness) bei riziką dėl u žsienio valstybės ypatumų (angl. liabilities of foreignness). Šios rizikos kyla dėl institucijų sistemos. Neanalizuojama, kokių strateginių veiksmų būtina imtis siekiant išvengti šios rizikos. Tirtos trys telekomunikacijų bendrovės atsi žvelgus į institucinėje teorijoje pateikiamą legitimumo perspektyvą. Apibendrintos pagrindinės iškylančios problemos. Pasiūlytos naujos strategijos kiekvienam tarptautinio prekės ženklo kūrimo etapui. Pateiktos teorinės į žvalgos Kinijos įmonėms ir praktiniai patarimai Kinijos įmonių vadovams kuriant tarptautinio prekės ženklo vertę.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: prekės ženklas, legitimumas, internacionalizacija, prekės ženklo strategija, Kinija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict