ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
KAI KURIŲ KINIJOS UNIVERSITETŲ SĄNAUDŲ IR REZULTATŲ EFEKTYVUMO (2000-2015) ANALIZĖ, PAREMTA SBM DIDŽIAUSIO EFEKTYVUMO DEA MODELIU IR BENDRUOJU MALMKVISTO INDEKSU
Wang Chuanyi, Cheng Zhe, Zhao Shikui

SANTRAUKA.  Šiame straipsnyje, remiantis SBM did žiausio efektyvumo DEA modeliu ir bendruoju Malmkvisto indeksu, analizuojamas pasirinktų Kinijos universitetų sąnaudų ir rezultatų efektyvumas 2000-2015 metais. Rezultatai rodo, kad efektyvumo vidurkis 15 metų pastoviai augo ir pasi žymėjo rezultatų plėtra bei struktūros optimizavimu, tiksliau, bendrojo pobūd žio universitetams ir mokslo bei technologijų universitetams būdingos panašios tendencijos. Efektyvumo rezultatas žymiai didėjo nuo 2000 metų iki 2005 metų, jo augimas šiek tiek suma žėjo 2010-2015 metais. Humanitarinių ir socialinių mokslų universitetų efektyvumo rezultatas yra žemiausias iš visų trijų universitetų tipų. Tačiau ir šiam efektyvumo rezultatui būdinga didėjimo tendencija.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: did žiausias efektyvumas, DEA, Malmkvisto indeksas, tiriamieji universitetai, Kinija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict