ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
FINANSINIŲ KLIŪČIŲ, PREKYBOS KREDITŲ IR FIRMOS VEIKLOS TYRIMAS PASITELKUS KINIJOS BENDROVIŲ APKLAUSAS
Zheng-cheng Wu, Jin-long Chen

SANTRAUKA.  Darbo tikslas - atlikti išsamią prekybos kreditų veiklos Kinijoje analizę. Tyrimo objektas - prekybos kreditų finansavimo vaidmuo Kinijos ekonomikoje. Naudoti 2012 metais atlikto "Pasaulio banko Kinijos bendrovių tyrimo" duomenys, surinkti iš įmonių. Straipsnyje nagrinėjamas įmonių, pasi žyminčių skirtingomis charakteristikomis, prekybos kreditų panaudojimas. Rezultatai atskleidė, kad finansinės kliūtys, nesusijusios su bendrovės dyd žiu ar gyvavimo laikotarpiu, daro įtaką prekybos kreditų panaudojimui. Tyrimo metu buvo palygintos įmonės, kurios naudojasi arba nesinaudoja prekybos kreditais, banko paskolomis. Rezultatai patvirtino, kad prekybos kreditai papildo oficialiąją Kinijos finansų sistemą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: prekybos kreditas, finansinė kliūtis, įmonės veikla, operacijų valdymas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict