ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
EKONOMINĖ DARNIOJO TURIZMO ANALIZĖ: NOTINGAMO TYRIMAS
Dragan Radovic, Jing Wang, Gordon Rausser, Wadim Strielkowski, Martin Cepel

SANTRAUKA.  Šis darbas yra sutelktas į darniojo turizmo ekonominę analizę, atliktą pasitelkus kultūrinio turizmo pavyzdį. Remiantis prie žasčių grandinės modeliu, kuris buvo sudarytas iš pasirinktų vertinimo kriterijų, įvertinta kasmetinė ekonominė įtaka Notingamui. Tyrimo rezultatai atskleidė vertinimo metodo, sudaryto pagal naują kultūrinio turizmo taksonomiją, tinkamumą ir pritaikomumą. Bendrasis vertinimo metodas politikos formuotojams leis visapusiškai įvertinti bendrąją kiekvieno lankomo objekto įtaką ir nustatyti žmonių lankomų objektų vietą kultūrinėje erdvėje atsi žvelgus ir į kultūrinę, ir į ekonominę įtaką.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: darnusis turizmas, turizmo plėtros politika, kultūrinis turizmas, turizmo ekonomika, ekonominis vertinimas, Notingamas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict