ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
UŽSIENIO STUDENTAI RUMUNIJOS MEDICINOS MOKYKLOSE: EMPIRINIS MOTYVACIJOS, PERCEPCIJOS IR INTENCIJŲ PO STUDIJŲ BAIGIMO TYRIMAS
Ana-Maria Marinoiu, Laura Wahed, Razvan Zaharia, Rodica Milena Zaharia

SANTRAUKA.  Straipsnio objektas - aukštasis medicininis išsilavinimas, kurį Rumunijos universitetuose įgyja užsienio studentai. Tyrimas yra sutelktas į priežasčių aiškinimąsi, kodėl užsienio studentai pasirenka studijuoti mediciną Rumunijos universitetuose, koks yra Rumunijos universitetų suteikiamo medicininio išsilavinimo įvaizdis ir ar šie studentai ketina užsiimti medicinos veikla Rumunijoje po studijų baigimo. Šis tyrimas egzistuojančią literatūrą papildo empiriniu tyrimu, kurio metu viename Rumunijos universitete buvo apklausti 233 užsienio studentai, studijuojantys mediciną. Nors į tyrimą nebuvo įtraukti visi Rumunijoje studijuojantys užsienio medicinos studentai, tačiau buvo pasitelktas kokybinis metodas, kurio rezultatai atitinka kitų tyrimų rezultatus. Šio tyrimo duomenys yra naudingi ne tik tam universitetui, kuriame jis buvo atliktas. Rezultatai yra pravartūs ir kitoms medicinos mokykloms, kuriose mokosi užsienio šalių studentai arba kurios ketina internacionalizuoti savo mokymo procesą, nes padės atkreipti dėmesį į medicinos mokymo užsieniečiams specifiškumą bei išvystyti strategiją, kuri bus sutelkta ne tik į mažą mokestį už mokslą, bet ir į siūlomo mokslo kokybę. Šio tyrimo rezultatai taip pat pasitarnaus valdžiai, nes padės nustatyti barjerus, su kuriais susiduria užsienio absolventai, tęsdami savo gydytojo praktiką Rumunijoje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: aukštasis medicininis išsilavinimas, užsienio studentai, studijos užsienyje, daktarų migracija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict